Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Neljän Kerroksen Kakun (Y-tunnus 2870570-7) tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty 5.12.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ & YHTEYSHENKILÖT

Neljän Kerroksen Kakku
Linda Setälä
neljankerroksenkakku@gmail.com

2. REKISTERIN NIMI

Neljän Kerroksen Kakun jäsenrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään, ylläpidetään ja käytetään Neljän Kerroksen Kakkuun (myöhemmin ”Yritys”) liittyvään viestintään ja asiakkuuksien hoitoon.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelin
  • Sähköposti

Asiakkuutta tai mahdollista asiakkuutta koskevat tiedot tai muut tiedot, joita tarvitaan tilauksen toteuttamiseen.

  • Tilauksia koskevat tiedot
  • Yhteydenottoja koskevat tiedot

Muut henkilön itse ilmoittamat tiedot

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä rekisterinpitäjälle ilmoittamana sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Osa tietojen käsittelemisessä käytettävistä teknisistä apuvälineistä ovat ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Rekisterinpitäjän käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat olla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita käyttää ainoastaan rekisterinpitäjä.

9. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä Neljän Kerroksen Kakun nettisivuilla (www.neljakerrosta.fi) sekä pyydettäessä. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä neljankerroksenkakku@gmail.com.

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Neljän Kerroksen Kakun rekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen neljankerroksenkakku@gmail.com.

11. TIEDON KORJAAMINEN

Henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Tietojen korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen neljankerroksenkakku@gmail.com.

12. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai vaatia tietonsa poistettavaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä Rekisteröityä koskevia tietoja Suoramarkkinointia varten. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen neljankerroksenkakku@gmail.com.

13. EVÄSTEET

Käytämme verkkosivustolla evästeitä, eli ns. cookie-toimintoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat verkkosivustolla usein vierailevat kävijöiden tunnistamisen sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen. Evästeiden avulla on esimerkiksi mahdollista tallettaa tietoa vierailijan selaamasta verkkosivustosta ja muistaa vierailijan hänen palatessaan uudestaan verkkosivuille.

Evästeistä saatavan tiedon tarkoituksena on verkkosivuston kehittäminen, palvelun käytön helpottaminen sekä asiakas- ja käyttökokemuksen parantaminen.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivustojen asianmukaiselle toimimiselle, jolloin evästeet poiskytkemällä sivusto ei välttämättä toimi sille tarkoitetulla tavalla. Mikäli verkkosivustoilla vieraileva käyttäjä haluaa poistaa evästetoiminnot käytöstä, mahdollistavat useimmat selainohjelmat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen.